ما

دور همی
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394

همدلی_ هماهنگی

همشهری های ما مثلی دارند که میگوید: بیگانه اگر وفا کند ،خویش من است.مژگان بیگانه نیست.اما خواستم بگویم هیچ قوم و خویشی هم سراغ ندارم که اینقدر به فکر بوده باشد.خیلی کار قشنگی بود این وبلاگ گروهی.این  نمونه خیلی آشکاری هست از همدلی و همکاری که کاش در تمام اجتماع ما ظاهر میشد.

نمونه عکس این قضیه را هم تعطیلات عید شاهد بودم که همه خواهر و برادرها یکجا جمع بودند.من شب ها نمیتوانم درست بخوابم در نتیجه صبح دیر بیدار میشوم.یکی از برادرها ساعت ۹ شب میخوابد و ۵ صبح بیدار میشود،یکی دیگر ۲ صبح میخوابد و ۷ صبح بیدار است.پدر گوشش کم شنوا شده و حاضر نیست از سمعک استفاده کند.۶ صبح صدای تلویزیون را تا آخرین حد بالا میبرد.آنکه تا ۲ صبح بیدار است،از آشپزخانه به هال و از آنجا به بالکن درحال تردد و سر و صدا هست یا نصف شبی ماشین لباسشویی روشن میکند.یکی در کمد ملافه ها را قفل کرده و خوابیده و نصف شبی نمیشود بیدارش کرد.

این هم یک مدل همزیستی همراه با عدم رعایت دیگران است بدون ذره ای همدلی.بنظرم میرسد کلیت جامعه ما هم وضع مشابهی دارد.

مینو از وبلاگ زمزم

milad321.blogfa.com

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.