ما

دور همی
جمعه 8 خرداد 1394

آمده ام به سوی تو

فصول دفتر عمرم ورق میخورد؛ صفحاتش اما .....
             شکوه از من.... مهر از تو   
              گله از من .....لطف از تو    
              گنه از من ..... پرده از تو   
  غفلت اندیشه من ......کرامت پیشه تو

دیر به دیر قنوت من ....زود به زود رحمت تو        
     دخالت در حکمت بی هنری من .... 
            صبوری و بزرگی هنر تو ....
  تعبیر مصلحت به بدشانسی حماقت من ....
            عطا و مرحمت هدیه تو ....
     آمده ام به سوی تو؛
           نادم ...
               خجل ......
      ایستاده ام آن گوشه ، 
               دوباره لبخند میزنی ؛
.    
      پوزش از من...بخشش ازتو .....
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.